Đi chợ Đông Ba

January 3, 2014 Huy Hoàng 0

Lần đầu tiên vào chợ Đông ba cách đây cũng đã nhiều năm, khi đoàn thực tế của khoa có lịch trình vào Huế. Chú […]